KIẾN THỨC KẾ TOÁN

Hiển thị: Danh sách / Lưới
 Những điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị..
"Ước tính kế toán" sử dụng trong báo cáo tài chính
Trên thực tế tồn tại một quan điểm cho rằng việc cho phép người lập BCTC sử dụng các xét đoán chủ qu..
Các bước ghi chép sổ sách kế toán
Quy trình ghi sổ kế toán gồm 3 bước như sau: 1. Mở sổ - Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán nă..
Các bước lập dự toán dành cho người mới bắt đầu
1. Điều khó khăn nhất với bạn là ban đầu không biết bắt đầu như thế nào? * Để khắc phục điều này, b..
Các bước mở sổ, ghi sổ và khóa sổ kế toán
Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/200..
Các cách thức ghi chép chi tiết hàng hóa
1. Ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hoá do thủ kho làm theo mức số lượng trên cơ sở các c..
Các hạch toán tài khoản giá thành sản xuất 631
1. Kết cấu và nội dung của tài khoản giá thành sản xuất 631 Bên Nợ: - Chi phí sản xuất, kinh doanh..
Các khoản chi chí không hợp lý, hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Chi khấu hao tài sản cố định - Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động ..
Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận
1. Nguyên tắc thực tế khách quan Khi ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào những gi..
Các nguyên tắc sửa chữa sổ sách kế toán
1. Đối với sổ kế toán ghi tay   * Phương pháp cải chính:  Phương pháp này dùng để đính ..
Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
1. Phương pháp nhập sau - xuất trước (LIFO) Phương pháp này giả định là hàng được mua sau hoặc sản ..
Các thủ thuật nghiệp vụ kế toán để trở thành kế toán giỏi
Có nhiều lý do khiến các bản báo cáo tài chính không minh bạch và một trong số đó là cổ phiếu bị đán..
Các thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi n..
Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt
1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng là gì?  - Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiể..
Cách hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của kế toán xây dựng
- Trong tổng chi phí sản phẩm xây lắp thì chi phí nguyên vật liệu chính chiếm một tỷ trọng lớn. Chi ..
Cách hạch toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá
Nợ TK 111, 131: Phải thu, đã thu từ bán hàng của Đại lý  Có TK 331: Số phải trả cho bên chủ hà..
Cách hạch toán tài khoản tiền mặt 111
1. Hạch toán tài khoản này cần theo một số quy định sau:   - Chỉ phản ánh vào Tài khoản ..
Cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1. Kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh Gồm 5 cột: Cột A: Các chỉ tiêu báo cáo Cột B: Mã số các..
Cách mã hóa sản phẩm, mã hóa dữ liệu cho kế toán kho
Phân biệt các loại mã dữ liệu Mã hóa dữ liệu là gì? Mã được hiểu là các ký tự hay chữ số được kết ..
Cách phân biệt chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại
Chiết khấu thanh toán   Người mua Người bán Chiết khấu..
Cách thức lập bảng báo cáo tài chính hợp nhất
- Báo cáo tài chính hợp quy chính là bản mô tả sức khỏe tài chính của một công ty. - Báo cáo tài ..
Cách xử lý hàng hóa mua vào không có chứng từ hóa đơn
Để được tính vào chi phí được trừ thì theo Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC những khoản chi của do..
Cách xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn
Theo công văn 1167/CT-TTHT ngày 4/5/2013 – Tại Mục IV, Phần B, Thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/200..
Cách đọc, phân tích để hiểu bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán hoạt động như thế nào Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần mà dựa trê..
Hotline: 0978.20.56.86
Đ/c: Tòa HH3A - Linh Đàm - Hà Nội