Hotline: 0978.20.56.86
Địa chỉ: Tòa HH3A - Linh Đàm - Hà Nội

Sử dụng tài khoản hạch toán tài sản cố định

Chúng tôi xin chia sẻ cách hạch toán tài sản cố định 211 cho các bạn tham khảo. Mong rằng cung cấp được kiến thức bổ ích về hạch toán kế toán của các bạn trong nghề. Cảm ơn các bạn ghé thăm trang web
 

Theo chế độ hiện hành, việc hạch toán TSCĐ được theo dõi trên các tài khoản chủ yếu sau:
- TK 211 “Tài sản cố định hữu hình”: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng giảm của toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp theo nguyên giá.

- Tài khoản 211 được chi tiết đến các tài khoản cấp hai sau:
    TK 2112: Nhà cửa vật kiến trúc
    TK 2113: Máy móc thiết bị
    TK 2114: Phương tiện vận tải truyền dẫn
    TK 2115: Thiết bị dụng cụ quản lý
    TK 2116: Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm.
    TK 2118: TSCĐ hữu hình khác.
- TK 212 “Tài sản cố định thuê tài chính”: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp
- Tài khoản 213 “Tài sản cố định vô hình”: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ vô  hình của doanh nghiệp.

hach-taon-tai-khoan-tai-san-co-dinh
- Tài khoản 213 có các tài khoản cấp 2 như sau:
        TK 2131: Quyền sử dụng đất
        TK 2132: Chi phí thành lập doanh nghiệp 
        TK 2133: Bằng phát minh sáng chế
        TK 2134: Chi phí nghiên cứu phát triển
        TK 2138: TSCĐ vô hình khác
- Tài khoản 214 “Hao mòn TSCĐ”: Tài khoản này phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng do trích khấu hao và những khoản tăng giảm hao mòn khác của các loại TSCĐ của doanh nghiệp.

- Tài khoản 214 có 3 tài khoản cấp 2 như sau:
        TK 2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình
    TK 2142: Hao mòn TSCĐ đi thuê
        TK 2143: Hao mòn TSCĐ vô hình
- Tài khoản 411 “Nguồn vốn kinh doanh”: Đây là tài khoản phản ánh số vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
- TK 411 được chi tiết theo từng nguồn hình thành vốn. Trong đó cần theo dõi chi tiết cho từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn.
    Ngoài các TK nêu trên, trong quá trình thanh toán còn sử dụng một số tài khoản khác có liên quan như 111, 112, 142, 331, 335, 241 ... và một số tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán như TK 001 “TSCĐ thuê ngoài” và TK 009 “Nguồn vốn khấu hao”.


Viết đánh giá

Tên bạn:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:



Hotline: 0978.20.56.86
Đ/c: Tòa HH3A - Linh Đàm - Hà Nội