Một số điểm chú ý về thủ tục cấp hóa đơn bán lẻ

Ngày đăng tin: 23:41:14 - 28/02/2015 - Số lần xem: 27484

Khi doanh nghiệp của bạn đi thuê nhà, thuê xe hay mua sắm cơ sở vật chất của cá nhân, hộ gia đình hay tổ chức không phải là doanh nghiệp công ty. Đây là những chi phí lớn và thực tế nhưng để được tính vào chi phí khấu trừ thì cần có hóa đơn hợp pháp, nhưng đối với chủ sở hữu đôi khi họ không biết thủ tục để làm sao được cấp hóa đơn lẻ?

Chúng tôi xin giới thiệu cho bạn kế toán, chủ sở hữu tài sản được biết thủ tục, hướng dẫn cách tính để nộp thuế có liên quan.

1. Đối tượng được đề nghị cấp hóa đơn lẻ
Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); hộ, cá nhân kinh doanh. (Điều 11 khoản 1, TT 39/2014/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 39) có tài sản hoặc cung cấp một loại hình gì đó cần cấp hóa đơn lẻ để cung cấp cho các doanh nghiệp dùng để làm chi phí hợp lệ.

2. Loại hóa đơn: Hóa đơn bán hàng

3. Hồ sơ xin cấp hóa đơn lẻ
Bao gồm: Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (theo mẫu, 01 bản chính); CMND photo (01 bản) và bản chính để đối chiếu; Hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ hoặc giấy mua bán hàng hóa (02 bản trong đó có ít nhất 01 bản chính); Tờ khai thuế GTGT, TNCN (02 bản); Tờ hoặc tờ khai thuế TNDN (đối với tổ chức 03 bản); Biên lai nộp thuế (02 bản photo)

Lưu ý: cá nhân khác thay mặt người nộp thuế thực hiện ký hồ sơ kê khai thuế, nộp thuế, nhận hóa đơn lẻ thì phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự (điều 6, khoản 2, TT156/2013/TT-BTC).

hoa-don-do
 
4. Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc

5. Căn cứ: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014; Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014.
 
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ chịu thuế
 
Hoạt động Tỷ lệ % tính thuế trên doanh thu
Phân phối, cung cấp hàng hóa 1%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%
Hoạt động kinh doanh khác 2%

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu (x) tỷ lệ chịu thuế (x) thuế suất (10%)
 
Hoạt động Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định
Phân phối, cung cấp hàng hóa 7%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 30%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 15%
Hoạt động kinh doanh khác 12%

Đối với hình thức cấp hóa đơn lẻ này cơ quan thuế sẽ không thu bất cứ khoản tiền nào hết.

Lưu ý: Ở mỗi chi cục thuế đôi khi sẽ có những thủ tục cấp hóa đơn lẻ khác nhau, có thể là phải nộp tiền thuế môn bài, thuế GTGT, Thuế TNCN trước,… Nên bạn cần phải đi lần đầu và nắm bắt quy trình cấp hóa đơn lẻ ở từng chi cục nhé.


 Các tin khác

Nhận xét


Viết nhận xét

Họ và tên:


Email:


Nhận xét của bạn:

Nhập mã số xác nhận bên dưới: